-- ആശംസകള്‍...

ഐടി മേള സര്‍ക്കുലര്‍ "Downloads"ല്‍.... CLICK HERE*ICT Training for Teachers*DPI Circular* | | |
UID Verification*Important DPI Circular* OBC Prematric Scholarship (Last date 30.10.2015)and 9 10 last date to apply:Oct 15* CIRCULAR * Application Form *

Wednesday, October 22, 2014

`ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി അധ്യപകനായി സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച് ജി എച്ച് എസ് എസ് ആലംമ്പാടിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപോയ ശ്രീ. അബ്ദുല്‍ കാദര്‍ മാഷിന് നല്‍കിയ യാത്രയയപ്പ്


No comments:

Post a Comment